Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rond-de-tafelgesprek

o.a. Erfwindmolens

donderdag 23 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting

Ben je geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

 4. 4

  Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.

 5. 5

  Op 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om de tiphoogte van erfwindmolens onder voorwaarden te verruimen van 25 naar 40 meter. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit 'paraplubestemmingsplan' heft ter inzage gelegen en er zijn vijf zienswijzen ingediend, één van de ingediende zienswijzen is afkomstig van de provincie. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is dat erfwindmolens alleen nog bij (agrarische) bedrijven in het buitengebied mogelijk zijn.

 6. 6

  De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de lobbykracht van de gemeente Raalte. Het onderzoek heeft twee aanbevelingen voor de gemeenteraad en vijf aanbevelingen voor het college opgeleverd.
  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van het rapport en de aanbevelingen aan het college en in te stemmen met de twee aanbevelingen voor de gemeenteraad.

 7. 7

  De gemeenteraad heeft in oktober 2023 de raadsagenda vastgesteld. Voor het eerste onderwerp van deze agenda 'eenvoudig geregeld' is een startnotitie opgesteld. Tijdens de rond de tafel zal de nationale ombudsman de gemeenteraad meenemen in een inspirerende presentatie.

 8. 8
  Sluiting