Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rond-de-tafelgesprek

Kadernota

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

vergaderzaal de Gunne

Voorzitter
dhr. T. Gootjes
Toelichting

Ben je geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

 4. 4

  Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.

 5. 5

  De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de opgaven in de openbare ruimte waarmee de gemeente te maken krijgt. Tijdens het rond de tafelgesprek worden de opgaven benaderd vanuit een sociaal maatschappelijk en fysiek ruimtelijk (technisch) perspectief.  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ambitie te bepalen en hiervoor aandachtspunten voor de vervolgstappen mee te geven.

 6. 6

  In de kadernota 2025-2028 ligt de focus op 'de drie grote opgaven' te weten groei van de gemeente Raalte, leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken en een toekomstbestendig buitengebied. Zoals vorig jaar is afgesproken is de kadernota 2025-2028 strategisch van aard, een richtinggevend handelingskader voor de middellange termijn. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de kadernota 2025-2028 vast te stellen.

 7. 7
  Sluiting