Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rond-de-tafelgesprek

Bernadetteschool Heeten, Vluchtelingenbeleid en woonvragen buitengebied

donderdag 11 juli 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevr. D.J.W. Holterman
Toelichting

Ben je geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 4

  Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.

 4. 5

  Basisschool Sint Bernadette in Heeten is verouderd en heeft nieuwe huisvesting nodig. De gemeente is in overleg met het schoolbestuur MijnPlein en Plaatselijk Belang gekomen tot het idee een Integraal Kindcentrum op sportpark Heeten te realiseren. Tijdens de rond de tafel wordt de gemeenteraad inhoudelijk geïnformeerd over de plannen, het proces, de financiën en de te nemen vervolgstappen.

 5. 6

  De gemeenteraad heeft tijdens de rond de tafel van 18 april 2024 gesproken over de verantwoordelijkheid en de uitgangspunten van de gemeente Raalte voor de opvang van vluchtelingen (Oekraïne, statushouders en asiel).  Als vervolg hierop is er een informatienotitie en een concept handelingskader opgesteld. Aan de gemeenteraad wordt een reactie gevraagd op het concept handelingskader.

 6. 7

  Op basis van de eerder gepresenteerde aanpak Opgave toekomstbestendig buitengebied en de evaluatie en aanpassing van het beleid Erven in beweging in mei 2023 is er de afgelopen tijd gewerkt aan de vraagstukken rondom wonen, wonen en zorg en rood voor rood in het buitengebied. De analyse heeft opgeleverd dat het vraagstuk breder is dan alleen 'rood voor rood' en de invulling van de bijbehorende beleidsregels.  De gemeenteraad wordt geïnformeerd over en meegenomen in het vraagstuk "hoe willen we wonen in het buitengebied".

 7. 8
  Sluiting