Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Dhr. A.C. Hofland
Toelichting

De vergadering wordt via de livestream uitgezonden en is te bekijken via https://raalte.notubiz.nl/live.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 4

 4. 5

  Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Deze worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen die hiervoor subsidie ontvangen. Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen wordt de verordening aangepast. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde subsidieverordening vast te stellen.

 5. 6

  Op 7 februari 2024 heeft het college besloten om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op drie verschillende locaties: Raalte Noord, Raalte Spoorzone en Heino Noordwest. Dit voorlopig voorkeursrecht geldt gedurende 3 maanden. Binnen deze 3 maanden kan de gemeenteraad het voorkeursrecht vestigen voor de duur van 3 jaar.
  De ontwerp raadsvoorstellen voor de vestiging voorkeursrecht hebben 4 weken ter inzage gelegen. Er is door één eigenaar in het gebied Raalte Noord gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voorkeursrecht te vestigen op de aangegeven percelen locatie Raalte Noord, Raalte Spoorzone en Heino Noordwest en de uitvoering van dit besluit op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 6. 7

  Bestemmingsplan Oosterenkweg 5 en 5a betreft het legaliseren van een bedrijfsuitbreiding van Raamsman Transport t.b.v. de stalling van vrachtwagens en opleggers. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 7. 8

  Het bestemmingsplan Heetenseweg 29 en 31 voorziet in realisatie van 4 compensatiekavels in het kader van Rood voor Rood. Het plan voldoet aan de Rood voor Rood voorwaarden in het beleidsdocument 'Erven in beweging'. Het ontwerpbestemmingsplan heeft er inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel wordt er één ambtshalve aanpassing doorgevoerd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

 8. 9
  Sluiting